CGS International คือใคร

เชื่อมต่อการลงทุน ที่เหนือกว่าสู่เอเซีย

 

CGS International Securities (Thailand) Ltd. (“CGS International”) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำ ทางการเงินครบวงจรในเอเชีย โดยมี บริษัท China Galaxy Securities Co. Ltd., เป็นผู้ถื่อหุ้น

พร้อมด้วยเครือข่ายสาขาและพันธมิตรระดับโลก ใน มากกว่า 20 ประเทศ  ทำให้ CGS International เป็นที่รู้จักในฐานะสถาบันด้านการเงินชั้นนำของเอเชีย ที่เพียบพร้อมด้วยทีมวิจัยและเป็นเลิศด้านบริการทางการเงิน

เรามุ่งเน้นให้บริการลูกค้าเป็นสำคัญ โดยเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินสำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบัน ครบถ้วนทั้งเป็นธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์สำหรับนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน, ตราสารอนุพันธ์, บริการเฉพาะสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ , งานวิจัยและบทวิเคราะห์หลักทรัพย์, ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง และบริการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์

ทีมนักวิเคราะห์ได้รับรางวัลการันตีผลงานมากมาย และเรามั่นใจในบทวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากกว่า 800 บริษัทจดทะเบียนในภูมิภาค และความสามารถในทีมวิจัยที่แข็งแกร่งของเรานำไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการและนำลูกค้าสู่โอกาสที่ดีกว่าในการลงทุน

×